Polityka prywatności

Monday Palacza Sp. z o.o. SKA w pełni rozumie i respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

Inwestorzy

  • Unidevelopment
  • Monday Development